Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 ...

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ) на лицата, заемащи публични длъжности в ДКСИ и нейната администрация, както и воденият за тях регистър, се съхраняват в деловодството на ДКСИ.

 

Карта на сайта