Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Изнесено заседание на парламентарната ...

Изнесено заседание на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

На 20 март 2014 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се проведе изнесено заседание на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров запозна Комисията с текущото състояние и проблемите на ДКСИ, като наблегна на приоритетите в нейната дейност като национален орган по сигурността, прилагането на мерките по различните видове сигурност на информацията, взаимодействието в рамките на НАТО и ЕС и международното сътрудничество като цяло.

Докладът бе обсъден от присъстващите на заседанието, като своевременно бе отговорено на всички въпроси на народните представители.

Г-н Димитър Дъбов, председател на парламентарната комисия, изрази задоволство от проведеното заседание.