Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение между Република България и ...

Споразумение между Република България и Европейския Съюз за процедурите за сигурност за обмен на класифицирана информация

На 25 април 2005 г. в Люксембург бе подписано Споразумението между Република България и Европейския Съюз за процедурите за сигурност за обмен на класифицирана информация. То е утвърдено с решение на Министерския съвет от 26.05.2005 г. и след приключване на съответните вътрешни процедури е влязло в сила на 1 юни 2005 г.