Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертно заключение по делото на Станишев – ...

Експертно заключение по делото на Станишев – уточняваща информация

Държавната комисия по сигурността на информацията като държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация, съгласно чл. 4 от Закона за защита на класифицираната информация, в рамките на своята компетентност не е приемала Решение за изготвяне или одобряване на експертно заключение по делото на Станишев.

Експертното заключение е изготвено от експерти, служители от администрацията на ДКСИ.