Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Сключване на Споразумение с Естония

Споразумение с Естония

На 08.03.2005 г. в 17:00 часа в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията на ул. “Ангел Кънчев” № 1 беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Естония за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, упълномощена с Решение на Министерския съвет от 09.12.2004 г. За Правителството на Република Естония Споразумението подписа г-н Херман Симм – Директор на Националния орган по сигурността на Естония.

В следващите месеци предстои подписването на Двустранни споразумения в областта на защитата и обмена на класифицирана информация и с други държави – Полша, Румъния, Испания, Гърция.