Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на заместник - председателя на ...

Работна среща на заместник - председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Захари Захариев с извънредния и пълномощен посланик на Република Финландия Н.Пр. г-жа Таря Лайтиайнен

На 19.07.2010 г., по инициатива на Държавната комисия по сигурността на информацията, в посолството на Република Финландия се проведе работна среща между заместник - председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Захари Захариев и извънредния и пълномощен посланик на Република Финландия Н.Пр. г-жа Таря Лайтиайнен.

Повод за срещата беше откритата от Министерство на земеделието и храните процедура за възлагане на специална обществена поръчка с предмет «Актуализация на цветна ортофотокарта чрез последваща обработка след ново самолетно заснемане /по части/ на територията на Република България», в която участват широк кръг чуждестранни юридически лица, в това число и финландско дружество. 

Целта на срещата беше да се даде максимална публичност и прозрачност на процедурата и да се обсъдят някои законови изисквания, свързани с участието на чуждестрани юридически лица в процедурата по възлагане и изпълнение на специални обществени поръчки в България.