Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Финландия в Република България Н.Пр. госпожа Таря Лайтиайнен

На 29 декември 2009 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Финландия в Република България Н. Пр. госпожа Таря Лайтиайнен.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на национален орган по сигурността на информацията на Република България.

Обсъдени бяха възможностите за разширяването на приложението на сключеното през 2008 година Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицираната информация.

Подчертана беше важната роля на подобен род споразумения, защото те установяват правната рамка на сътрудничество в различни сфери на обществения живот, налагащи обмен на класифицирана информация.

Двете страни потвърдиха своята готовност за продължаване на изграденото добро сътрудничество между тях.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.