Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова и г-н Франсоа Фризон-Рош, научен изследовател към Парижкия университет, Франция

На 11 февруари 2011 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и господин Франсоа Фризон-Рош, научен изследовател към Парижкия университет, Франция.

Госпожа Маркова запозна господин Фризон-Рош с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като национален орган по сигурността. Тя подчерта, че комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация, както и че извършва методическо ръководство и контрол върху дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.