Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Представяне на Годишния доклад за цялостната ...

Представяне на Годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г.

На 3 април 2015 г. в Централния военен клуб, Държавната комисия по сигурността на информацията представи Годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г. 

Присъстваха представители на законодателната и изпълнителната власт, ръководители на служби за сигурност и обществен ред и служители по сигурността на информацията.

Председателят на ДКСИ Борис Димитров представи анализ на актуалното състояние на националната система за защита на класифицираната информация за 2014 г. и очерта приоритетите за работа през 2015 г.