Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ представи Годишния доклад относно ...

ДКСИ представи Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г.

На 13 и 14 юни 2019 г. в Боровец беше проведен семинар, на който председателят на ДКСИ Борис Димитров представи основните моменти и изводи от Годишния доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г.

Г-н Димитров представи извършената през изминалата година дейност на ДКСИ, като Национален орган по защитата на класифицираната информация и актуални въпроси от дейността на компетентните органи в областта на сигурността на класифицираната информация, като направи кратък анализ на прилаганите мерки за защита на класифицираната информация по видовете сигурност.

На семинара присъстваха служители по сигурността на информацията на държавни органи, службите за сигурност и службите за обществен ред, на органи на съдебната власт както и експерти от специализираната администрация на ДКСИ. Специален гост беше г-н Георги Кръстев, съветник в политическия кабинет на министър-председателя на Република България и секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет.

Председателят на ДКСИ подчерта ползата от провеждане на работни и тематични срещи на Държавната комисия със служителите по сигурността на информацията.