Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО ...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 Г.

На 11 април 2016 г. Държавната комисия по сигурността на информацията представи Годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г. Годишният доклад е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 7 от Закона за зашита на класифицираната информация. Докладът е резултат от съвместната работа със службите за сигурност, службите за обществен ред и другите организационни единици.