Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между ДКСИ и представители на ...

Работна среща между ДКСИ и представители на Федерална Република Германия

В периода 18 – 19 май 2010 г. Държавната комисия по сигурността на информацията бе домакин на двустранна работна среща с представители на Министерство на външните работи на Федерална република Германия, Федералното министерство на отбраната, Федералното министерство на икономиката и технологиите и Националния орган по сигурността на ФРГ. Предмет на срещата бе обсъждане на възможностите за актуализиране на действащото Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална република Германия за взаимна защита на секретната информация. Необходимостта от това е породена от факта, че действащото споразумение е сключено преди влизане в сила на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по неговото прилагане и съответно съдържанието на споразумението съдържа отклонения от въведените със ЗЗКИ понятия и правила за защита на класифицирана информация.

Разгледани бяха и възможностите относно начина на актуализиране на действащото споразумение – чрез изменение или чрез отмяна и сключване на ново.

От страна на Република България в срещата взеха участие представители на ДКСИ и на Държавна агенция “Национална сигурност”.

Работните сесии преминаха в дух на конструктивен диалог и добро сътрудничество.

Срещата се състоя в гр. София, в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията.