Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията представи доклада за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2008 г.

На 18 март 2009 г. от 11:00 часа в Централния военен клуб, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) г-жа Цвета Маркова представи пред представители на централните институции на Република България, службите за сигурност и службите за обществен ред основни моменти от годишния доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация за 2008 г.

Докладът е изготвен в изпълнение на чл. 7, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) със съдействието на службите за сигурност и службите за обществен ред.

Основна цел на доклада е да покаже актуалното състояние на системата за защита на класифицираната информация, да анализира извършената дейност и да очертае основните насоки за работа през 2009 г.

Основни акценти в Годишния доклад са:
- анализ на рисковете и заплахите за състоянието на Националната система за защита на класифицираната информация;
- актуално състояние на Националната система за защита на класифицираната информация - дейност на ДКСИ като Национален орган по сигурността на информацията, на службите за сигурност, на службите за обществен ред и на другите организационни единици по прилагане на ЗЗКИ;
- международна дейност в областта на защитата на класифицираната информация - международноправна регулаторна рамка, сътрудничество на Република България в областта на сигурността с НАТО и ЕС ;
- обучение в областта на защитата на класифицираната информация;
- приоритетни направления в дейността на ДКСИ, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите субекти от Националната система за защита на класифицираната информация през 2009 г.