Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ...

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПО СЪСТОЯНИЕТО НА ЗАЩИТАТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2015 Г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, Председателят на Държавната комисия по сигурността на информация представя годишен доклад пред Министерския съвет относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация. Докладът се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет.

Към настоящия момент Годишният доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 285 от 19 април 2016 г. Представен е в Народното събрание, разгледан и приет на заседания на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Докладът е изготвен от ДКСИ и е резултат от съвместната работа със службите за сигурност, службите за обществен ред и другите организационни единици.