Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията отпразнува единадесет години от създаването си

На 8 ноември 2013 г. Държавната комисия по сигурността на информацията отпразнува единадесетата годишнина от своето създаване.

През този период комисията се утвърди като Национален орган по сигурността на информацията и гарант на Националната система за защита на класифицираната информация.

По случай годишнината в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе официален коктейл, в който участваха представители на службите за сигурност и службите за обществен ред и служителите по сигурността на информацията на централните държавни учреждения, съдебната власт и въоръжените сили на Република България.

В своето приветствие председателят на ДКСИ господин Борис Димитров направи кратка ретроспекция на дейността на комисията през годините, посочи успехите, както и предизвикателствата, които налага актуалната вътрешно-политическа обстановка и динамичноразвиващите се международни отношения.

На служители по сигурността на информацията, постигнали реални резултати в своята дейност, бяха връчени грамоти.