Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на консултации между ДКСИ и ...

Провеждане на консултации между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Унгария за сключване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицираната информация

В периода 01 - 03 юли 2014 г. в сградата на ДКСИ се провеждат консултации с представители на Националния орган по сигурността на Унгария за сключване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Унгария за обмен и взаимна защита на класифицираната информация.

На официалното откриване присъстваха председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров, заместник-председателят и членове на ДКСИ.

Предмет на консултациите е обсъждане на проект на общо споразумение в областта на защитата на класифицираната информация. Целта на бъдещото Споразумение е регламентиране на защитата на класифицираната информация, която ще се обменя, по повод сътрудничеството между страните, във всички области на обществения живот.

От българска страна на консултациите присъстват представители на дирекция „Правна и международноправна дейност“ в ДКСИ. От страна на Унгария присъства председателят на Националния орган по сигурността на Унгария г-н Михали Зала и началникът на отдел „Правна и международноправна дейност“ в Националния орган по сигурността на Унгария.