Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща по индустриална сигурност

Среща по индустриална сигурност

На 08.07.2009 г., от 11.00 часа  в Информационния център на Министерството на отбраната се проведе работна среща по индустриална сигурност.

В срещата взеха участие представители на повече от петнадесет български фирми и търговски дружества, както и представители на Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и енергетиката и представители на службите за сигурност.

В дискусията взе участие новоназначеният заместник-директор на Агенцията за командване, контрол и комуникации на НАТО (NC3A) господин Велизар Шаламанов. Той представи новата структура и модела на работа на NC3A, като акцентира върху нейната уникалност в рамките на Алианса. Господин Шаламанов даде и някои практически съвети, свързани с възможностите за включване на български фирми в проекти финансирани през Агенцията.

Срещата продължи с презентация на д-р Тодор Тагарев от Центъра по мениджмънт на сигурността и отбраната, относно перспективите и предизвикателствата, които европейският пазар представя пред българските фирми и търговски дружества от отбранителната индустрия.

В заключение, председателят на фондация Инициатива за евро-атлантическо образование, госпожа Августина Цветкова запозна накратко участниците с чуждестранния опит в борбата с корупцията при възлагане и изпълнение на обществени поръчки в областта на отбраната.