Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща по индустриална сигурност

Среща по индустриална сигурност

На 30.06.2010 г., от 10.00 часа в сградата на ДКСИ се проведе работна среща по индустриална сигурност с участието на служителите по сигурността на информацията на централните структури на държавната администрация на Република България и представители на Държавна агенция «Национална сигурност».

По време на срещата бяха обсъдени някои практически въпроси, свързани с процедурата по възлагане на специални обществени поръчки и мерките по защита на класифицираната информация при изпълнение на договори, налагащи достъп до такава информация.