Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща по индустриална сигурност

Среща по индустриална сигурност

На 24 март 2006 г. Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ проведе традиционната работна среща по индустриална сигурност. В срещата взеха участие около тридесет български фирми, както и представители на службите за сигурност и висши държавни органи, имащи отношение по въпросите на индустриалната сигурност.

Основен акцент в срещата бяха представените от дирекция „Защита средствата за връзка” - МВР процедури и изисквания при акредитация на автоматизираните информационни системи /АИС/ или мрежи. В резултат на проявен интерес от страна на фирми, включени в базата данни  на Министерство на икономиката и енергетиката и тези от военнопромишления комплекс бяха разгледани и въпроси, свързани с изискванията на документалната сигурност при защита на класифицираната информация на НАТО.

Представители на Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на отбраната, в рамките на своите компетенции, запознаха присъстващите с процедурата и изискванията при издаване на декларация за съответствие съгласно Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).