Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Председателят на ДКСИ Борис Димитров участва ...

Председателят на ДКСИ Борис Димитров участва на 9 и 10 октомври в работата на Индустриалния форум под патронажа на президента Росен Плевнелиев

По покана на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и енергетиката, на 9 и 10 октомври, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) Борис Димитров участва в заседание на българския Индустриален форум и в работата на провеждания в подкрепа на форума Индустриален ден. Заседанието на Индустриалния форум е под патронажа на президента Росен Плевнелиев и с участието на представители на партньорски агенции от НАТО. Целта на двете събития е насърчаване на развитието на българската отбранителна индустрия.

Господин Димитров изнесе презентация в областта на индустриалната сигурност, като подчерта, че защитата на класифицираната информация на НАТО и Европейския съюз е един от приоритетите в дейността на ДКСИ. Изтъкната бе необходимостта от баланс между интересите в сигурността и интересите на индустрията, при който изискванията за сигурност не бива да се превръщат в пречки за развитието на индустрията.

Председателят на ДКСИ разясни пред българските фирми и представителите на НАТО мерките и процедурите за защита на класифицираната информация при кандидатстване и изпълнение на договори, свързани с достъп до класифицирана информация. Той ясно очерта отговорностите на Държавната комисия по сигурността на информацията, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” към Министерство на отбраната, Държавна агенция „Технически операции” и Държавна агенция „Национална сигурност”. Г-н Димитров отбеляза, че проучващите органи са задължени да оказват пълно съдействие на възложителите, кандидатите и изпълнителите на обществени поръчки, свързани с достъп до класифицирана информация. За целите на проучването по индустриална сигурност, проучващите органи извършват една от двете ясно разграничени процедури – процедура през възложител и процедура за издаване на сертификат за достъп единствено до класифицирана информация на НАТО.

Поради сложността на процедурите и значителния обем от информация, необходим за целите на проучването по индустриална сигурност, председателят на ДКСИ препоръча на българските участници да се обръщат към експертите на Комисията и другите компетентни органи по всички интересуващи ги въпроси.