Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Инструкция за взаимодействие ...

Подписване на Инструкция за взаимодействие между Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавна агенция „Национална сигурност”

Днес, 09.12.2010г. беше подписана Инструкция за взаимодействие между Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавна агенция „Национална сигурност”. Инструкцията регламентира реда и начина за взаимодействие между двете ведомства във връзка с осъществяване на законово определените им функции и дефинира координацията, обмена, съхранението, ползването и защитата на класифицирана или друга чувствителна информация, оказването на експертна и техническа помощ, включително и чрез свързани информационни мрежи. ДКСИ ще предостави права за достъп на оператори на ДАНС за извършване на справки в базите данни на Автоматизираната информационна система на ДКСИ.

Инструкцията беше подписана от председателя на ДКСИ Цвета Маркова и председателя на ДАНС Цветлин Йовчев.