Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение за защита на ...

Подписване на Споразумение за защита на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел/Израелското министерство на отбраната

На 27 ноември 2008 г. в гр. София се състоя церемония по подписване на Споразумение за защита на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел/Израелското министерство на отбраната.

Споразумението е резултат на преки преговори между експерти от българска и израелска страна, които се проведоха през месец юни 2008 г. в Тел Авив. От българска страна в преговорите взеха участие представители от Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавна агенция “Национална сигурност”.

Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството между двете държави в областта на защитата на класифицираната информация и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни сфери на обществения живот, като гарантира ефективна защита на обменяната класифицирана информация.

Споразумението е одобрено с Решение № 36 от 19 септември 2008 г. на Министерски съвет на Република България.

За Правителството на Република България Споразумението беше подписано от госпожа Цвета Маркова – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за израелска – от господин Амир Каин – директор по сигурността на информацията, Дирекция за сигурност на отбраната, Министерство на отбраната.