Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Израел в Република България Н. Пр. господин Шаул Камиса Раз

На 6 юни 2012 г. в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Израел в Република България Н. Пр. господин Шаул Камиса Раз.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността и функциите на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя обърна специално внимание на сключеното на 27 ноември 2008 година в София Споразумение за защита на класифицираната информация между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел/Израелското Министерство на отбраната, тъй като определя правната рамка за сътрудничество в различни области на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

На срещата бе представена информация за Учебния център на ДКСИ в Банкя, като бе обсъдена възможността за провеждане на съвместни семинари в областта на кибер-сигурността и други, с цел развитието на сътрудничеството между двете страни.

От своя страна Негово превъзходителство господин Шаул Камиса Раз благодари за предоставената възможност да се запознае с дейността на ДКСИ и заяви своята готовност за сътрудничество.

Той също така поднесе поздравленията си по повод предстоящата 10-та годишнина на ДКСИ.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.