Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Експертни разговори за подготовка на проект ...

Експертни разговори за подготовка на проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация в областта на индустриалната сигурност между Република България и Канада

В периода 10 - 13 май 2011 година в Държавната комисия по сигурността на информацията се провеждат експертни разговори с представители на компетентния орган по сигурността на Канада - г-н Даниел Пилон и г-жа Пола Траки. Предмет на консултациите е подготовката на проект на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицираната информация в областта на индустриалната сигурност между двете държави. От българска страна на консултациите присъстват експерти от Дирекции „Правна и международноправна дейност” и „Защита на класифицираната информация” на ДКСИ, и представители на Държавна агенция „Национална сигурност”.

На официалното откриване на преговорите присъства председателят на ДКСИ - г-жа Цвета Маркова, членове на ДКСИ и председателят на Комисията за защита на личните данни - г-жа Венета Шопова.