Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на трети кръг консултации между ...

Провеждане на трети кръг консултации между ДКСИ и Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада за сключване на Споразумение между Република България и Канада в областта на индустриалната сигурност

В периода 12 - 14 февруари 2014 г. в гр. Отава, Канада се проведоха трети кръг консултации с представители на Департамента по обществени дейности и правителствени услуги на Канада за сключване на Споразумение между Република България и Канада в областта на индустриалната сигурност.

Идеята за започване на консултации за сключване на Споразумение в областта на индустриалната сигурност между двете държави възниква след проведени експертни разговори между представители на двете страни в рамките на срещата на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG), проведена в гр. Отава, Канада, през 2009 г.

Като резултат от тези разговори, са проведени два кръга консултации между представители на двете държави през 2010 г. и 2011 г., на които ДКСИ е домакин. Като основа за водене на консултациите е използван предложен от канадската страна проект на споразумение.

Целта на Споразумението е регламентиране на защитата на класифицираната информация, която ще се обменя между страните в контекста на индустриалната сигурност. Споразумението се явява важна предпоставка за развитие на традиционно добрите двустранни отношения с Канада, тъй като, от една страна, ще даде възможност за участие на канадски контрагенти в провеждани от български възложители процедури по обществени поръчки, налагащи достъп до национална класифицирана информация, а от друга –български контрагенти ще имат възможност да участват в изпълнението на класифицирани договори или договори, налагащи достъп до класифицирана информация, на канадския пазар.

От българска страна на консултациите присъстваха председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров и представители на дирекция „Правна и международноправна дейност“ в ДКСИ.