Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Годишен семинар на ДКСИ за обучение на ...

Годишен семинар на ДКСИ за обучение на служителите от администрацията съвместно с представители от националната система за защита на класифицираната информация

В периода 24-26 ноември 2008 г., в СПА Комплекс „Катарино”, ДКСИ проведе семинар със служителите от администрацията, с представители от централните органи на държавната власт, на службите за сигурност, службите за обществен ред  и съдебната система на Република България.

Семинарът беше открит от госпожа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията.

По време на семинара на вниманието на обучаемите като основни теми бяха  представени:
• Усъвършенстване на регулаторната рамка в областта на защитата на класифицираната информация.
• Развитие на международните отношения в областта на защитата на класифицираната информация.
• Резултати от проведената в Република България инспекция от службата по сигурността на НАТО 27-31.10.2008 г. 

В дискусиите по темите бяха уточнени възникналите въпроси и бяха определени насоки за бъдещата работа в областта на защитата на класифицираната информация. 

Семинарът завърши с изпит под формата на тест.