Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на колективен трудов договор за ...

Подписване на колективен трудов договор за служителите от Държавната комисия по сигурността на информацията, работещи по трудово правоотношение

На 16.05.2017 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се подписа Колективен трудов договор, за служителите работещи в ДКСИ по трудово правоотношение. От страна на работодателя (ДКСИ) КТД подписа господин Борис Димитров - Председател на ДКСИ, а за Синдикатите господин Кръстьо Боянов – Председател на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ и госпожа Теменужка Каменова – Председател на Синдикалната организация при ДКСИ – ФНСДУО.

За Държавната комисия по сигурността на информацията това е първи Колективен трудов договор. Същият урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения, които не са регламентирани в повелителни разпоредби на Кодекса на труда и действащите нормативни актове, свързани с него. Освен това в него са предвидени разпоредби относно професионално развитие и квалификация, работното време, почивките и отпуските, социално - битово обслужване, като и трудови възнаграждения и обезщетения за служителите, които са членове на синдикалната организация – страна по договора.

В резултат на подписването на КТД предстои в ДКСИ да бъде създаден Съвет за социално сътрудничество.