Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > УЧАСТИЕ на представители на ДКСИ в ...

Участие на представители на ДКСИ в международна конференция на тема: „Опитът на националните органи по сигурността, придобит по време на подготовката и присъединяването към НАТО”

От 28 юни до 1 юли 2009 г. в гр. Охрид, Република Македония, представители на ДКСИ взеха участие в международна конференция на тема: „Опитът на националните органи по сигурността, придобит по време на подготовката и присъединяването към НАТО”.

Темите, разисквани на форума, са свързани с предизвикателствата и трудностите при подготовката за членство в НАТО, както и в периода след присъединяването към пакта.

По време на конференцията председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова отправи приветствие към участниците и изнесе презентация.