Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Корея Н. Пр. господин Чън Би-хо

На 06 юли 2010 година се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Корея в Република България Н. Пр. господин Чън Би-хо.

Госпожа Маркова запозна Н. Пр. господин Чън Би-хо с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като национален орган по сигурността. Тя подчерта, че комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация, както и че извършва методическо ръководство и контрол върху дейността на службите за сигурност и службите за обществен ред.

И двете страни споделиха положителната си оценка от сключването на Споразумение между Република България и Република Корея в областта на защитата на класифицираната информация. Тъй като Република Корея е изключително напреднала в областта на технологиите, Споразумението създава условия за участие на нейни фирми за сключване на договори в България.

Госпожа Маркова изрази желанието си за активизиране практическото прилагане на действащото Споразумение, с цел да се повиши търговският обмен между двете държави.

Н. Пр. господин Чън Би-хо сподели, че това е и негово желание и в рамките на своя мандат ще работи за по-активно участие на корейски фирми в България. Той информира, че през есента на тази година ще бъде изграден IT център по сътрудничество между Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.