Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

На 13 септември 2012 година в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Косово за обмен и взаимна защита на класифицирана информация.

От българска страна споразумението бе подписано от госпожа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от страна на Република Косово, от министъра на вътрешните работи господин Байрам Реджепи.

Споразумението е резултат от преговори между страните, проведени през месец юни в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя и е добра основа за установяване на правна рамка за сътрудничество в областта на обмена и взаимната защита на класифицирана информация във всички области на обществения живот.

Настоящото Споразумение ще спомогне за развитието на двустранните икономически отношения, като даде възможност за участие на косовски фирми в обществени поръчки, провеждани от български министерства и ведомства, както и на български дружества в Република Косово.

В Споразумението са дефинирани основните понятия в областта на защитата на класифицираната информация, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, компетентните органи по сигурността на страните, мерките за защита на класифицираната информация и правилата за действие при нарушаване на мерките за сигурност, начините на обмен и използване на класифицирана информация. Включени са разпоредби, уреждащи класифицирани договори и процедури за извършване на международни посещения.