Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Косово в Република България Н. Пр. госпожа Ариана Жерка Ходжа

На 17 ноември 2011 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Косово в Република България        Н. Пр. г-жа Ариана Жерка Ходжа.

По време на срещата госпожа Маркова представи дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на Република България.

Тя обърна внимание на международната дейност на ДКСИ и по-специално на сключването на споразумения за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, подчертавайки тяхната важна роля, тъй като те определят правната рамка за сътрудничество в различни сфери на обществения живот, които налагат обмен на класифицирана информация.

В тази връзка госпожа Маркова връчи на Нейно превъзходителство госпожа Ходжа типов проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От своя страна госпожа Ходжа благодари за поканата и за възможността да се запознае отблизо с дейността на ДКСИ.

Тя потвърди интереса на Косово към сключването на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация с Република България, но поясни, че все още предстои приемането на закон в областта на защитата на класифицираната информация от Парламента на Косово.

Двете страни потвърдиха своята готовност за сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.