Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на първи кръг консултации между ...

Провеждане на първи кръг консултации между Държавната комисия по сигурността на информацията и Националния орган по сигурността на Република Косово

В периода 20-22 юни 2012 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) в гр. Банкя, се проведоха консултации с представители на Националния орган по сигурността на Република Косово по договаряне на проект на Споразумение за обмен и взаимна защита на класифицираната информация между правителството на Република България и правителството на Република Косово.

От българска страна в консултациите взеха участие председателят на ДКСИ госпожа Цвета Маркова и експерти от дирекция ''Правна и международноправна дейност'' и представител на Държавната агенция „Национална сигурност”. От страна на Република Косово в консултациите участваха представители на Националния орган по сигурността на Република Косово, както и експерт от Министерството на външните работи на Република Косово.