Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена кръгла маса в Народното събрание ...

Проведена кръгла маса в Народното събрание на тема “Защитата на класифицираната информация в съдебния процес”

На 28 февруари 2012 год., от 10.00 ч., в зала “Изток” на Народното събрание на Република България, със съдействието и домакинството на заместник-председателя на Народното събрание и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред г-н Анастас Анастасов, се проведе кръгла маса на тема “Защитата на класифицираната информация в съдебния процес”. Инициатор за провеждането на дискусията и съорганизатор беше Държавната комисия по сигурността на информацията.

Предмет на обсъждане бяха въпросите по защита на класифицираната информация в съдебния процес в светлината на принципа за публичност на решенията по делата.
 
Участие в кръглата маса взеха Веселин Вучков - заместник-министър на вътрешните работи, Деница Вълкова - заместник- министър на правосъдието, Румен Миланов -директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, Иван Драшков - заместник - председател на Държавна агенция “Национална сигурност”, Даниела Росенова-председател на Апелативния Специализиран наказателен съд, Борислав Сарафов - административен ръководител на Апелативнa Специализиранa прокуратура, Петко Петков - заместник - директор на Национална следствена служба, проф. Маргарита Чинова от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, представители на Висшия съдебен съвет, представители на неправителсвени организации, съдии и прокурори. От страна на ДКСИ взеха участие г-жа Цвета Маркова - председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, заместник - председателя, членовете и главния секретар на ДКСИ, експерти от дирекция “Правна и международноправна дейност” и дирекция “Защита на класифицираната информация”.
 
Всички участници във форума се обединиха около становището, че съдебните дела не трябва да бъдат засекретявани само защото част от информацията е придобита чрез СРС, като проблемът стои на плоскостта на правоприлагането и тълкуването на ЗЗКИ, а не толкова, като небходимост от законодателни изменения. Делата могат да се гледат при закрити врати, само когато е застрашена националната сигурност. Представителите на ДАНС посочиха, че повече от 95 % от информацията може да бъде декласифицирана.
 
В заключение председателят на ДКСИ пое ангажимент да бъдат подготвени задължителни указания от компетентостта на ДКСИ, които предварително ще бъдат изпратени на заинтересованите ведомства за становище.