Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Организирана кръгла маса на тема ...

Организирана кръгла маса на тема “Разглеждане на дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), по които е необходимо да бъдат предоставени класифицирани документи-носители на национална класифицирана информация”


На 22 февруари 2012 год. от 10 ч. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) в гр. Банкя се проведе кръгла маса на тема “Разглеждане на дела пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), по които е необходимо да бъдат предоставени класифицирани документи-носители на национална класифицирана информация”.

Участие на кръглата маса взеха съдии от Върховния административен съд, представители на Министерството на правосъдието, на Министерството на вътрешните работи, на Държавна агенция ,, Национална сигурност’’ (ДАНС) и ДКСИ.

ДКСИ представи Анализ на европейската практика относно предоставяне на национална класифицирана информация на националните съдилища и на ЕСПЧ.
 
Обсъдени бяха теми относно предоставяне на българска класифицирана информация на ЕСПЧ в хипотезата на обжалване на решения, постановени от българския съд, както и принудителните административни мерки, постановени от председателя на ДАНС и обжалването им по съдебен ред. Бе направен преглед на съдебната практика по тази тематика.
 
В контекста на разгледаните теми, кръглата маса бе ползотворна с оглед намирането на баланс между конституционно закрепеното право на защита на страните в процеса и правото на публичност на съдебните актове и защитата на информацията, свързана с националната сигурност.