Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова и извънредния и пълномощен посланик на Република Куба в Република България Н. Пр. госпожа Тересита Капоте Камачо

На 16 декември 2010 година в София председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова проведе работна среща с извънредния и пълномощен посланик на Република Куба в Република България Н. Пр. госпожа Тересита Капоте Камачо.

По време на срещата беше представена дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството й на Национален орган по сигурността на информацията на Република България. Госпожа Маркова връчи на Нейно превъзходителство госпожа Камачо проект на Споразумение  за взаимна защита и обмен на класифицирана информация. Тя подчерта важната роля на подобен род споразумения, доколкото те установяват правната рамка за обмен и взаимна защита на класифицирана информация, необходима в процеса на сътрудничество в различни сфери на обществения живот и дават възможност за по-активни икономически отношения между държавите.

От своя страна Нейно превъзходителство госпожа Камачо благодари за поканата и изрази желание за бъдещо сътрудничество.

Срещата се проведе в сградата на ДКСИ и протече в работна атмосфера.