Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между председателя на ...

Работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Борис Димитров и извънредния и пълномощен посланик на Ливанската република Н.Пр. господин Фарес Еид

На 19 юни 2013 год. се проведе работна среща между председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията господин Борис Димитров и извънредния и пълномощен посланик на Ливанската република в Република България Н.Пр. господин Фарес Еид.

Господин Димитров запозна Н.Пр. господин Фарес Еид с устройството, функциите и дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията, като Национален орган по сигурността на Република България. Той подчерта, че Комисията осъществява държавната политика в областта на защитата на класифицираната информация и че един от основните приоритети в дейността й е свързан с изграждането на стабилна вътрешноправна и международноправна рамка по защита на класифицираната информация.

И двете страни споделиха положителната си оценка за бъдещо сключване на споразумение между Република България и Ливанската република в областта на защитата на класифицираната информация. На посланика бе връчен българският типов проект на споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, като господин Димитров сподели, че сключването на международно споразумение в тази област ще допринесе за икономическото развитие на страните и ще спомогне за активизиране на сътрудничеството в различни области на обществения живот, в които се налага обмен на класифицирана информация.

Срещата се проведе в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията и протече в работна атмосфера.