Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Електронна публикация за провеждане на търг ...

Електронна публикация за провеждане на търг за продажба на знак с лого на Държавната комисия по сигурността на информацията, което се различава от автентичното лого на Комисията

Във връзка с публикувана обява на сайт http://auction.bg./ за провеждане на търг за продажба на значка на Държавната комисия по сигурността на информацията, уведомяваме всички читатели, че предложеният знак не е автентичното лого на Комисията. Логото на ДКСИ не се предлага за продажба и Комисията се разграничава от направената публикация.