Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между Държавната комисия по ...

Работна среща между Държавната комисия по сигурността на информацията и Националния орган по сигурността на Великото Херцогство Люксембург

На 25.04.2017 г. в сградата на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) се провеждат консултации за сключване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Великото Херцогство Люксембург за взаимна защита и обмен на класифицирана информацията.

За основа на разговорите се използва типов проект на Споразумение, връчен на Националния орган по сигурността на Люксембург от страна на ДКСИ.

Разговорите протичат в дух на диалог и взаимно разбирателство, при взаимно отчитане на особеностите на законодателствата на двете държави.

По време на срещата бяха представени спецификите в националните системи за защита на класифицираната информация.

Очакванията са посещението да завърши с изготвяне на проект на Споразумение, и след приключване на националноправните процедури да бъде подписан.