Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > МНОГОНАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ПО ...

МНОГОНАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА ГРУПА ПО ИНДУСТРИАЛНА СИГУРНОСТ (MISWG)

В периода 12 – 15 септември 2016 г. в шведската столица Стокхолм се проведе Тридесет и първата годишна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (Multinational Industrial Security Working Group – MISWG). Домакин на тазгодишната среща бе Националният орган по сигурността на Кралство Швеция.

От страна на Държавната комисия по сигурността на информацията  участие взеха експерти от специализирана дирекция „Правна и международноправна дейност”.

Държавният секретар към Министъра на отбраната на Швеция отправи приветствие към участниците и подчерта значението на форума като възможност за разширяване на международното сътрудничество на фона на глобализацията и все по-силно очертаващият се многонационален характер на индустрията. Едновременно с това, липсата на географски граници е и възможност за лесна реализация на рисковете и заплахите пред сигурността.

По време на заседанието бяха актуализирани работни документи на MISWG. С интерес премина обсъждането на въпросите, свързани с контрола на влияние от чуждестранни компании и оценка на рисковете за сигурността на класифицираната информация в контекста на индустриалната сигурност.

Срещата на MISWG през 2017 г. ще бъде под домакинството на Националния орган по сигурността на Кралство Белгия.