Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Редовна годишна среща на MISWG - 2007 г

Редовна годишна среща на MISWG - 2007 г

От 05 до 09 септември 2007 г. в гр. Талин, Естония, се проведе 22-рата редовна годишна среща на Международната работна група по индустриална сигурност (MISWG).

В рамките на дневния ред всяка от държавите-участнички представи национален доклад за състоянието и актуалните аспекти на индустриалната сигурност за 2006 г. На заседанието бяха изнесени и доклади, отчитащи дейността на създадените към Групата временни работни групи по отделни проблеми – относно необходимостта от осъвременяване на документите, създавани в рамките на MISWG (с цел установяването на общи минимални стандарти в областта на индустриалната сигурност); преноса на информация по защитени канали за връзка; облекчаване на процедурата и подобряване на взаимодействието между компетентните органи в отделните страни, извършващи проучване и издаващи потвърдения на юридически лица, кандидатстващи за изпълнение на договори, налагащи достъп до класифицирана информация.

Традиционна част от срещата на MISWG е и организирането на изложение на предприятия от военнопромишления комплекс на страната-домакин. 

Съществен момент от тазгодишната среща бе определянето на държавите – домакини на MISWG за следващите три години. В резултат на обсъжданията кандидатурата на България за домакин на MISWG за 2008 г. надделя над кандидатурите на Канада и Словения. Тази възможност за страната ни е признание за усилията и постиженията на ДКСИ в областта на индустриалната сигурност.