Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > УЧАСТИЕ на представители на ДКСИ в 24-та ...

Участие на представители на ДКСИ в 24-та годишна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG)

В периода 31 август – 03 септември в гр. Отава се проведе годишната среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG). Държавната комисия по сигурността на информацията, в качеството си на Национален орган по сигурността, беше представена от госпожа Цвета Маркова - председател на ДКСИ. Госпожа Маркова бе придружавана от експерт от дирекция “Правна и международноправна дейност”. В срещата участваха и представители на Офиса по сигурността на НАТО и на Европейската комисия.

В рамките на работните сесии бяха изнесени презентации от представители на различни държави-членки на MISWG в областта на защитата на класифицираната информация и по-специално в областта на индустриалната сигурност. От страна на Република България беше представен етапът на стартиралото по инициатива на ДКСИ проучване на тема “Електронно обработване на информация”. Участниците бяха запознати с разширен вариант на въпросник, който им бе предоставен за отговор. Въпросникът беше оценен високо от участниците.

В рамките на следващата среща на MISWG през 2010 г., на която домакин ще бъде Република Словения, България ще представи доклад за резултатите от проучването.

Срещата приключи с висока оценка от всички участници.