Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в годишната ...

Участие на представители на ДКСИ в годишната среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност

В периода от 07.09.2010 до 09.09.2010 г. в Словения се проведе годишната международна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG). Присъстваха представители на 26 държави от общо 30 страни членки. Участие взеха и наблюдатели от  Европейската комисия, както и от Службата на НАТО по сигурността. На  сесиите бяха обсъдени въпроси в сферата на Индустриалната сигурност на  страните- членки, вътрешни процедурни правила на MISWG. Бяха изслушани доклади за дейността на  сформираните през 2009 г. работни групи.

България беше представена от Захари Захариев - заместник председател на ДКСИ и от Мария Тотева - експерт от дирекция „Правна и международноправна дейност”.
От българска страна беше изнесен доклад на тема „Обработване на информацията по електронен път”.

Темата е определена на срещата на MISWG в България, състояла се през есента на 2008 г. За подготовката на доклада, експерти от ДКСИ извършиха задълбочено проучване на вътрешното законодателство на страните - членки, уредбата и практическото приложение на дискутирания въпрос. Презентацията предизвика голям интерес и дискусии, насочени към идеи за бъдещо развитие и усъвършенстване на технологиите и принципите, позволяващи обмен на чувствителна информация.

За пръв път на сесиите на МISWG взе участие и представител от Нова Зеландия, която от тази година е пълноправен член.

В заключителния етап на срещата беше отправено предложение от страна на Америка за пълноправно членство на Израел. Представителите на страните - членки гласуваха единодушно за приеманeто на страната за член на MISWG.

Срещата завърши с официално предаване на флага и звънеца на Многонационалната работна група по индустриална сигурност на следващия домакин - Финландия.