Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена 29-та среща на Многонационалната ...

Проведена 29-та среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG) – 08-12.09.2014 г. в Букурещ, Румъния

В периода 08-12.09.2014 г. в град Букурещ, Румъния се състоя 29-тата среща на страните-членки на MISWG. От българска страна в заседанията на работната група участие взе г-н Борис Димитров – председател на Държавната комисия по сигурността на информацията и експерти на комисията.

В заседанията на работната група се включиха представители на 31 държави-членки, както и представители на НАТО (NATO) и Европейската агенция по отбрана (European Defence Agency – EDA).
 
По време на срещите бяха обсъдени въпроси, свързани с уеднаквяване на практиките между държавите в областта на индустриалната сигурност. Бяха предложени унифицирани формуляри, които могат да бъдат използвани от участниците в MISWG и по този начин да улеснят съвместната им работа по договори, изискващи достъп до класифицирана информация.

На заседанията в Букурещ бяха набелязани и бъдещите съвместни действия, които ще бъдат предприети от държавите-членки, с оглед подобряване на сътрудничеството помежду им.