Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на Държавната ...

Участие на представители на Държавната комисия по сигурността на информацията в Тридесет и втората годишна среща на MISWG

В периода 04.09.2017 г. - 07.09.2017 г. в Гент, Белгия се проведе Тридесет и втората годишна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (Multinational Industrial Security Working Group – MISWG). Домакин на срещата бе Националният орган по сигурността на Белгия.

От българска страна в заседанията на работната група участие взеха експерти от специализирана дирекция „Правна и международноправна дейност” в Държавната комисия по сигурността на информацията.

В заседанията на работната група се включиха представители на 32 държави, както и представители на НАТО, Европейската агенция по отбрана (European Defence Agency) и Европейската космическа агенция (European Space Agency).

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с удостоверенията за сигурност, контрола и влиянието на чуждестранни компании и киберсигурността. Бяха разгледани и проекти на документи на MISWG, които към настоящия момент са в работен вариант и ще бъдат предмет на обсъждане на следващата среща на MISWG през 2018 г., която ще се проведе в Мадрид, Испания.