Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на Държавната ...

Участие на представители на Държавната комисия по сигурността на информацията в Тридесет и третата годишна среща на MISWG

В периода 17.09.2018 г. - 20.09.2018 г. в Мадрид, Испания се проведе Тридесет и третата годишна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (Multinational Industrial Security Working Group – MISWG). Домакин на срещата бе Националният орган по сигурността на Испания.

От българска страна в заседанията на работната група участие взеха Иван Павлов – заместник-председател на Държавната комисия по сигурността на информацията и Антон Борисов – директор на специализирана дирекция „Правна и международноправна дейност” в Комисията.

В заседанията на работната група се включиха представители на 31 държави, както и представители на НАТО, Европейската агенция по отбрана (European Defence Agency) и Европейската космическа агенция (European Space Agency).

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с удостоверенията за сигурност, контрола и влиянието на чуждестранни компании и киберсигурността. Бяха разгледани и проекти на документи на MISWG, които към настоящия момент са в работен вариант и ще бъдат предмет на обсъждане на следващата среща на MISWG през 2019 г., която ще се проведе в Хърватия.