Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ в годишната ...

Участие на представители на ДКСИ в годишната среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност

В периода от 17.09.2013 г. до 20.09.2013 г. в гр. Виена, Република Австрия се проведе 28-мата годишна международна среща на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG). На срещата присъстваха делегати на 31 държави-членки на MISWG, като участие взе и представител на Европейската агенция по отбрана. За първи път, в качеството си на наблюдател присъстваше и представител на Република Македония.

Република България беше представена от Председателя на ДКСИ господин Борис Димитров и от госпожа Христина Праматарска - младши експерт в Дирекция „Правна и международноправна дейност”.

На конференцията бяха обсъдени актуални теми в областта на индустриалната сигурност, които са от взаимен интерес за държавите-членки – въпроси свързани с международните посещения, киберсигурността и сигурността на IT критичните инфраструктури. Бяха разисквани и приети различни документи - искания за извършване на международни посещения, информационен лист относно удостоверение за сигурност, информационен лист относно разрешение за достъп до класифицирана информация, доклад относно инцидент по киберсигурност и други.

Някои от държавите - членки на MISWG представиха резюме от националните си доклади като Органи по сигурността. Бяха изслушани и докладите от дейността на т.нар. ad hoc работни групи.

Срещата завърши с официално предаване на флага и звънеца на Многонационалната работна група по индустриална сигурност на следващия домакин на MISWG през 2014 г. – Румъния.