Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Приети са задължителни указания относно ...

Приети са задължителни указания относно извършване на проверка на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

В съответствие с разпоредбата на чл. 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България с оглед указване на реда и процедурата за осъществяване на проверката на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 година, на свое заседание от 05.04.2007 г. Държавната комисия по сигурността на информацията прие Задължителни указания относно извършване на проверка на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 година – чл. 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (Обн. ДВ бр. 20 от 6 март 2007 г, в сила от 6 март 2007 г.).