Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Провеждане на двустранна среща между ...

Провеждане на двустранна среща между представители на ДКСИ и представители на дирекция „Сигурност на класифицираната информация“, Република Северна Македония

В периода 09-11 юли 2019 г. ДКСИ беше домакин на среща с представители на дирекция „Сигурност на класифицираната информация“, Националният орган по сигурността на Република Северна Македония. Целта на посещението беше обмяната на добри практики и опит в областта на защитата на класифицирана информация на НАТО в контекста на бъдещото членство на Република Северна Македония в Алианса.

Бяха представени практическите аспекти от дейността на ДКСИ след присъединяването на Република България към НАТО, като беше споделен българският опит по видовете сигурност на класифицирана информация на НАТО. Разгледаха се също актуалните моменти от дейността на двата НОС.

От страна на ДКСИ участие в срещата взеха председателят на ДКСИ и членовете на Комисията, както и представители на дирекции „Правна и международноправна дейност“ и „Защита на класифицираната информация“.