Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща на междуведомствена група по ...

Работна среща на междуведомствена група по правни процедури на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи

На 08.10.2010 г. в сградата на ДКСИ се проведе първата среща на междуведомствена група по правни процедури на сигурността на автоматизираните информационни системи или мрежи. В работната среща взеха участие представители на ДКСИ, ДАНС и МО.

Обсъдени бяха проблеми по казуси, възникнали в процесите по акредитация на автоматизираните информационни системи или мрежи.

След приключване на работата си групата ще представи своето становище, включително и по необходимостта от изготвяне на задължителни указания от ДКСИ или изменения в нормативната уредба.