Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Посещение на македонска делегация

Посещение на македонска делегация

На 10 и 11 септември 2013 г. на посещение в България са представители на Националния орган по сигурността на Македония. Посещението е организирано от Европейската комисия със съдействието на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ). Председателят на ДКСИ г-н Борис Димитров откри мероприятието. Експерти на ДКСИ ще запознаят македонските представители с въпроси от областта на документалната сигурност на класифицираната информация и ще споделят опит и добри практики за провеждане на инспекции от органите на ЕС.